• personbil/varebil
  • tyngre KJØRETØY

finn verksted

velg tjenester :

EU-dekkmerkingen: Litt veiledning og litt villedning

Den nye dekkmerkingen til EU som ble innført sommeren 2012 gir viktig informasjon om sikkerheten og de miljømessige aspektene til et dekk. EUs nye dekkmerking ligner på energimerkingen på kjøkkenutstyr, noe som gjør det enkelt å sammenligne dekk med tanke på våtgrep, drivstoffeffektivitet og støy. Denne merkeordningen omfatter både sommer- og vinterdekk, men piggdekk er foreløpig unntatt. For VINTERDEKK er det vanskelig å benytte dekkmerkingen som kvalitetsveileder, da vinteregenskapene ikke er hensyntatt.

Merkingen tar for seg tre viktige egenskaper for sommerdekk:

Drivstoffeffektivitet

Et mål på dekkets rullemotstand, noe som har en innvirkning på kjøretøyets drivstoffeffektivitet. Rangert fra A (høyeste rangering) til G (laveste rangering).

Forskjellen mellom en A-rangering og en G-rangering kan bety en reduksjon i drivstofforbruket på opptil 7,5 %. For å overføre dette til reelle termer; det å velge et A-rangert dekk i stedet for et G-rangert kan spare deg mer enn 6 liter drivstoff for hver 1000 kilometer.

Med en gjennomsnittlig bensinpris på 15 kroner per liter, utgjør det totalt kostnadsbesparelser på mer enn 3000 kroner i løpet av dekkenes levetid.

Våtgrep

Et mål på dekkets bremseegenskaper på våte veier. Våtgrep rangeres fra A (høyeste rangering) til F (laveste rangering). I en nødsituasjon kan et par meter utgjøre hele forskjellen. For en personbil der bremsene brukes for fullt fra 80 km/t, vil et sett med A-rangerte dekk bremse opptil 18 meter kortere enn et sett med F-rangerte dekk.

Støy

Et mål på den utvendige støyen som genereres av dekket, i desibel. De svarte lydbølgene indikerer dekkets støyklasse, fra 1 (stille) til 3 (høyt). Desibelnivåer måles på en logaritmisk skala. Dette betyr at en økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. En forskjell på 3 dB utgjør faktisk en dobling av mengden utvendig støy som dekket produserer.

buskerud Hordland Aust-agder