nyheter

17. December 2017

Utenlandske vogntog skaper ulykker på norske veier

Utenlandsk tungtrafikk er dobbelt så ofte involvert i ulykker med personskader enn den norske!

Treffer du på et utenlandsk vogntog i vinter så hold litt ekstra avstand. Transportøkonomisk Institutt har analysert trafikkulykkene med tunge kjøretøy i perioden 2009-2012. Studien viser med all mulig tydelighet at utenlandske vogntog har en betydelig høyere ulykkesrisiko enn sine norske kolleger.

Norske og danske godsbiler har den laveste ulykkesrisikoen, mens svenske kjøretøy har forhøyet risiko- trolig fordi andelen «utenlandske» sjåfører i svenske vogntog er høyere.

Statistikken viser også geografiske forskjeller: På Vestlandet og i Nord-Norge er ulykkesrisikoen for utenlandske tungbiler ikke mindre enn TRE ganger så stor- trolig på grunn av ekstra krevende kjøreforhold.

Også når det gjelder behovet for assistanse underveis så er utenlandske kjøretøy kraftig overrepresentert. Data fra 18 bilbergere rundt om i Norge viser at hele 25% av de som trenger assistanse er utenlandske- dette står i sterk kontrast til at bare 6% av godstrafikken på norske veier foreståes av disse kjøretøyene.

Nye regler for kjøretøyutrustning, dekk og kjettinger samt krav til opplæring hilses derfor velkommen fra den norske transportbransjen- bare gjennom denne type pålegg kan risikoen reduseres og konkurranseforholdene bli utjevnet. Fagdekk stiller seg 100% på de norske transportørenes side i denne saken.