• personbil/varebil
  • tyngre KJØRETØY

finn verksted

velg tjenester :

Tungbilsider

Utvidet krav til vinterdekk på vogntog

Fra 1. januar 2015 vil tunge kjøretøy få påbud om vinterdekk på ALLE hjul- OGSÅ på tilhengere

Høsten 2013 ble det innført påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo. Løfteaksler og tilhengere var imidlertid ikke omfattet av dette påbudet- her var det kun krav om minimum mønsterdybde på 5 millimeter i vintersesongen.

Påbudet utvides fra 1. januar 2015 slik at biler OG tilhengere til biler som hver har en tillatt totalvekt på over 3500 kilo vil få påbud om vinterdekk på ALLE aksler fra denne dato. Påbudet vil videre fremover gjelde i perioden fra 15. november til 31. mars. Da vinterdekk for enkelte dekkdimensjoner på tunge kjøretøy kan være vanskelig tilgjengelig vil det bli etablert overgangsordninger for disse.

 

 

 

 

 

Regelskjerping foretatt høsten 2013

 

Vegdirektoratet innførte høsten 2013 nye og skjerpede regler for vinterdekk og kjettinger til tyngre kjøretøy. En kort oppsummering av disse er som følger:

Fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag (Nord-Norge: Fra 15. oktober til 1. mai) kreves det en minimums mønsterdybde på 5 millimeter på ALLE aksler på tunge kjøretøy. Utenom denne tiden er mønsterdybdekravet 1,6 millimeter.

I tillegg til dette så kreves det OGSÅ i perioden fra 15. november til 31. mars at det skal være VINTERDEKK på styreaksel og drivaksel. På løfteaksel og hengeraksler er det ikke krav om vinterdekk. Et vinterdekk defineres som et dekk som er M+S merket, alternativt «3 peak mountain snowflake». Dekkene skal være særskilt fremstilt for vinterkjøring. (NB!)

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg må det også være kjettinger med bilen dersom det skal kjøres på veger med snø og is.

I perioden det er krav om 5 millimeter mønsterdybde skal kjettinger være med, uavhengig av kjøreforholdene. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjettinger og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3.500 kilo må ha med minst tre kjettinger

  •  En tilpasset forhjul
  • To tilpasset drivhjul

Vogntog (motorvogn med tillatt totalvekt over 3.500 kg og tilhenger) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen

  • En tilpasset motorvognens forhjul
  • Fire tilpasset motorvognens drivhjul
  • To tilpasset hengerens hjul

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbelkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger. Dobbeltkjetting er en kjetting som dekker begge hjulene i en tvillingmontering.

  • En tilpasset motorvognens forhjul
  • To tilpasset motorvognens drivhjul
  • To tilpasset tilhengerens hjul
buskerud Hordland Aust-agder